a

Toetreding

Hoe kunt u actief aansluiten bij de doeleinden van de KBAU en hoe kunt u deelnemen aan hun verwezenlijking.

Als u helemaal aansluit bij de doeleinden van de KBAU en als U wenst deel te nemen aan hun verwezenlijking, dan kunt u het volgende doen :

1. Op de allereerste plaats kunt U (rechtspersoon of natuurlijke persoon) zich de principes eigen maken die verdedigd worden door de KBAU en die in uw dagelijkse contacten en uw uitspraken toepassen.

2. Een eerste toevoeging aan deze zeer eenvoudige aanpak bestaat er in om de KBAU financieel te steunen bij de betrachting van haar doeleinden door haar jaarlijks een bedrag naar eigen keuze te betalen, wat u de titel zal toe-eigenen van Bijtredend lid. Uw persoonsgegevens zullen opgenomen worden in een lijst die aan de KBAU zal toelaten om haar representativiteit in de openbare ruimte beter te staven. Bijtredend lid. Uw contactgegevens (naam en adres) zullen worden opgenomen in een lijst waarmee l’URBA haar representativiteit in de publieke arena beter kan aantonen.

3. Een stap met meer engagement bestaat er in om langs de knop INSCHRIJVEN hieronder het statuut van Effectief lid aan te vragen, met alle rechten en plichten hieraan verbonden in de statuten. Daarbij hoort onder anderen het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen en om bij die AV een mandaat van bestuurder aan te vragen. Uw persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de lijst van effectieve leden. Het minimum bedrag van het bijbehorende lidgeld is 50,00 € voor een rechtspersoon en 30,00 € voor een natuurlijke persoon.

4. Indien u een natuurlijke persoon bent en u niet persoonlijk wenst betrokken te worden bij het beheer van de KBAU EN indien u lid bent van een vereniging die zelf lid is van de KBAU, dan kunt u aan deze vereniging vragen om u lid te maken van KBAU langs haar om. In dit geval zal je vereniging je informeren over de voorwaarden en je vertegenwoordigen bij URBA. In dit geval zullen uw gegevens opgenomen worden in de Lijst van vertegenwoordigde effectieve leden. Het minimaal bedrag van het lidgeld (door uw vereniging te betalen) is dan 15,00 €.

Lid worden

Aarzel niet om ons financieel te steunen met een gift die ons de middelen zal geven om onze doeleinden na te streven :
URBA-KBAU BE54 2100 5412 0897
Als u lid wil worden van onze vereniging vul dan alstublieft het hiernavolgende Formulier voor lidmaatschapsaanvraag in en verstuur het ons..