a

Over ons

De Voorzitter aan het woord

De Koninklijke Belgisch-Afrikaanse Unie, KBAU in het kort, is een vereniging zonder winst oogmerk die er een punt van maakt om de kostbare erfenis te bestendigen die Belgen en Afrikanen sinds 1885 tot op heden aan de Geschiedenis hebben overgelaten dank zij hun engagement voor de ontwikkeling en de voorspoed van het continent… Meer weten

Verenigingen

Ontdek de verenigingen die onze partners zijn

Over ons

Visie en doelstellingen

In een tijdsfeer waarin het collectief geheugen vaak opnieuw wordt geïnterpreteerd, stelt de KBAU het bestaan vast van veelvoudige historische verhalen verbonden aan de Belgische koloniale periode in Centraal Afrika. Zij is van mening dat de juiste aanpak iedereen moet toelaten om het verleden in al zijn diversiteit te kennen en de valkuilen vermijdt van een eenzijdige kijk, soms onvolledig en buiten context, die niet bijdraagt aan de waarheid en evenmin aan de verstandhouding tussen de volkeren.

Meer weten

Over ons

Geschiedenis

De eerste vereniging van oudgedienden van Afrika die het leven zag, was de Koninklijke Afrikaanse Kring, gesticht op 7 december 1889 en voorgezeten door generaal Albert Thijs, de beroemde bouwer van de spoorweg van de Bas-Congo, die Matadi verbindt met Leopoldstad. De vereniging had twee doeleinden : tussen haar leden een band van vaderlandsliefde te onderhouden en voor haar leden een plaats zijn voor éénheid,, uitwisseling van gedachten, documentatie en vrijetijdsbesteding. Zij zetelde regelmatig op het Koningsplein 5, in de ‘Taverne Le Globe’.

Bij de viering van haar 50-jarig bestaan in 1939 telde de vereniging 651 leden.

Op 1 juni 1951 werd in Brussel de Koninklijke Belgische Koloniale Unie gesticht als overkoepeling van de vriendenkringen van oudgedienden die reeds in verschillende steden van het land waren ontstaan, alsook van de verenigingen die later zouden volgen.

Meer weten

Over ons

Doelstellingen

Hierna volgen de doelstellingen van de KBAU, zoals zij samengevat zijn zijn in artikel 4 van haar gewijzigde statuten. De opdracht van de KBAU luidt als volgt :

Promoten

De collectieve herinnering van wat de Belgen samen met de lokale bevolking hebben verwezenlijkt in Congo, in Rwanda en in Burundi van de beginfases tot heden..

Bewaren en stimuleren

De bevoorrechte banden tussen België, Congo, Rwanda en Burundi.

Coördineren en behartigen

De collectieve belangen van haar leden

Verenigen

De Belgen, Congolezen, Rwandezen en Burundezen die wensen samen te werken aan dynamische en positieve relaties tussen hun respectieve landen

Bijdragen

Aan het nader brengen van de bevolking van de vier landen door een efficiënte aanpak van alle vormen van desinformatie over hen en door het promoten van het collectief optekenen van een feitelijke en wetenschappelijke geschiedenis van hun relaties.

Verkennen, bestuderen en voordragen

Van samenwerkingsstrategieën die onderling gunstig zijn voor hun bevolkingen.

Statuten

Laatste bijwerking van de statuten
(Algemene Vergadering van 22/06/2023)