a

Historisch dossier

De Belgische kolonisatie in Centraal-Afrika

In de periode dat de parlementaire Commissie over het koloniaal verleen zetelde heeft de stichting BELvue een document gepubliceerd met als titel : « De Belgische kolonisatie in centraal Afrika ». Dit document werd voorgesteld aan de Commissie.

De vereniging URBA-KBAU heeft zich aangesproken gevoeld door de gevolgde aanpak, die zich concentreerde op de negatieve aspecten van de kolonisatie of de voorkeur gaf aan scheefgetrokken interpretaties van objectieve feiten. Het ging zelfs zo ver dat belangrijke historische feiten compleet werden weggelaten. Een werkgroep heeft dit dossier in zijn geheel herbekeken en heeft aan de Boudewijnstichting, die het initiatief van BELvue had gesponsord, een reeks amendementen aan het historisch Dossier van Belvue voorgesteld.
U kunt dit document hierna bekijken. Het is onder vorm van een vergelijkende tabel voorgesteld om het lezen te vergemakkelijken, met links de originele tekst van BELvue en rechts in het rood onze amendementen.
Indien u commentaren wenst te formuleren, aarzel dan niet om ons een mail te sturen naar info@urba-kbau.be
Veel leesgenot.

Historisch dossier

Herziening van het historisch dossier
van BELVUE door URBA-KBAU