a

Vaakgestelde vragen

Hoe waren de menselijke verhoudingen in Belgisch-Congoe

Is er sprake van paternalisme?

Waren er discriminaties in Congo ?

Hoe is Congo de weg ingeslagen naar onafhankelijkheid?

Zijn er misdaden gepleegd door Leopold II in Congo ?

Is er een « vergeten holocaust « gebeurd te tijde van de Congo Vrijstaat?

Had de kolonisatie geen ander doel dan de verrijking van de kolonisatoren ?

Hebben de kolonisatoren de zwarten tot slaven herleid ?

Rassendiscriminatie, verschillen in salarissen?

Waarom werden er “Boys” gebruikt ?