a

Actualiteit

2024
30 jaar na de genocide van de Tutsi’s en de slachting van de gematigde Hutu’s in Rwanda

Personen die goed vertrouwd zijn met de huidige toestand zijn van mening dat het nog te vroeg is om dit onderwerp aan te kaarten in een publiek debat.
De URBA-KBAU suggereert de samenstelling van een werkgroep om de werkwijzen te verkennen die zouden kunnen leiden tot het grondvesten van een mogelijke gedeelde geschiedenis.