a

Reactie van de KBAU de l’URBA tegen de racistische uitspraken over Pierre Kompany

24 juni, 2020 | URBA KBAU

KBAU (Koninklijke Belgisch Afrikaanse Unie) en Mémoires du Congo hebben met ontzetting kennis genomen van de racistische opmerkingen die op sociale media werden gepubliceerd door sommige Belgen die in DR Congo wonen.

Deze uitlatingen zijn ontoelaatbaar en gelukkig strafbaar volgens onze wetten. We roepen de bevoegde autoriteiten op om deze zaak op te nemen.

KBAU en Mémoires du Congo zijn bijzonder verontwaardigd over deze incidenten die gericht zijn tegen de heer Pierre KOMPANY, die net als zijn familie een voorbeeld is van integratie in België en die actief is in Belgisch-Congolese vriendschapsverenigingen.

Meer dan ooit, in deze debatten over racisme in relatie tot ons koloniale verleden, herhalen KBAU en Mémoires du Congo dat ze voorstander zijn van een kalm en open debat en dat aan het einde van een contextualisering door de parlementaire ‘waarheids- en verzoeningscommissie’, alle aspecten van deze kwestie zullen worden opgehelderd om ons in staat te stellen een betere sociale cohesie in onze diversiteit te bevorderen en vriendschap op basis van gelijkheid en solidariteit te stimuleren.

Voor de Raad van Bestuur,

Renier NIJSKENS, Baudouin PEETERS,

Voorzitter en afgevaardigd bestuurder

Voor Mémoires du Congo

Thierry CLAEYS BOUUAERT,

Voorzitter

Ontdek onze andere artikels

Waarom Congo een “modelkolonie” was »

Artikel uit La Libre Belgique, rubriek “débats et opinions” (gepubliceerd op 07-02-2023) Haven van Matadi. In 1955 telde Belgisch Congo meer dan 2.500 verwerkende industrieën en meer dan twee miljoen industriële werknemers....