a

Standbeelden afbreken helpt niet om de geschiedenis te begrijpen

27 juni, 2020 | URBA KBAU

Anti-racismeprotesten in België hebben geleid tot eisen voor de sloop van Leopold II. In een interview met ERR zei Baudouin Peeters, algemeen directeur (2019-2023) van de Union Royale Belgo-Africaine, dat het verwijderen van standbeelden de mensen niet zou helpen om de geschiedenis beter te begrijpen.

U hebt een brief geschreven en u wilt de monumenten van Leopold II beschermen. Waarom wilt u dit doen?

We beseffen dat het deel uitmaakt van onze geschiedenis en we mogen onze geschiedenis niet de rug toekeren. Het is de geschiedenis van de Belgen en van België, en standbeelden verwijderen helpt ons niet om de geschiedenis te begrijpen. Gebeurtenissen uit het verleden moeten begrepen worden in de context van onze tijd. Dit is heel belangrijk als we willen begrijpen wat er in onze geschiedenis is gebeurd. We gaan de figuren van Leopold II, die een grote koning was en een visionair, vooral op het gebied van cultuur, stedenbouw en economie, niet neerhalen. Ik herinner eraan dat België in die tijd de tweede grootste industriële macht ter wereld was. Net zoals we de standbeelden van Julius Caesar, Clovis, Godefroy de Bouillon, Karel V of Napoleon, die ook deel uitmaken van onze geschiedenis, niet ontmantelen.

We beseffen dat de erfenis van Leopold II, wat hij aan België en Congo heeft gegeven, deel uitmaakt van onze geschiedenis, we moeten ermee leven en we mogen trots zijn op wat hij voor ons land heeft gedaan.

Tegelijkertijd is het een triest en pijnlijk verhaal voor veel Congolezen en voor veel mensen die nu in België wonen. Wat zeg je tegen hen?

We zien dat sommige mensen de geschiedenis interpreteren met een verborgen en obscurantistische ideologische agenda. Ze willen andere dingen promoten. De dramatische gebeurtenissen in de Verenigde Staten hebben niets te maken met Leopold II. Deze gebeurtenissen worden geïnstrumentaliseerd door in te spelen op de emoties van mensen om de ideologische agenda te bevorderen. We kunnen ook wijzen op een aantal positieve dingen die België en de Belgen hebben gedaan in Afrika, en in Congo in het bijzonder, bijvoorbeeld op alles wat er is gedaan op het gebied van gezondheid, onderwijs, cultuur en natuurbehoud.

De koning van België heeft spijt van zijn koloniale verleden in Congo. Hoe beoordeelt u wat hij in Congo heeft gedaan, terwijl hij tegelijkertijd miljoenen mensen heeft vermoord?

Dat is wat je zegt…. Veel historici interpreteren gebeurtenissen niet op deze manier. Het is aan historici om de balans op te maken van wat de Belgen deden in Afrika. Het is niet aan ons, journalisten of gewone mensen om dit of dat te zeggen. Historici en universiteitsprofessoren moeten dit werk van onderzoek en herinnering doen.

Veel historici zijn het er echter over eens dat er een groot aantal mensen is vermoord toen Leopold II aan de macht was. Maar waarom is het zo belangrijk voor België? De tijdgenoten van Leopold II in België maakten een einde aan zijn koninkrijk daar en brachten het terug in de schoot van de Belgische staat. Na zijn dood raakte hij echter in de vergetelheid en praat men eerder over zijn daden en wandaden in Congo dan over de bouwkoning…

Je moet beseffen dat in Congo veel mensen Leopold II bewonderen en dat er Congolese historici zijn die schrijven dat hij het grootste staatshoofd in de geschiedenis van Congo was.

En veel mensen in België vinden hem een buitengewoon visionair. Natuurlijk was niet alles perfect, maar we moeten benadrukken dat hij objectief gezien een einde heeft gemaakt aan de slavernij, de Arabische slavernij die in Congo heerste toen hij er aankwam. Er is veel jaloezie over Leopold II in Congo, vooral van de kant van de Britten, die niet begrijpen hoe een klein land onder leiding van Leopold II het grootste land van Afrika kon overnemen onder de neus van de grote mogendheden. Dit leidde tot lastercampagnes tegen Leopold II.

Zoals je weet, heeft hij nooit een voet in Congo gezet. Maar hij wilde licht werpen op de gebeurtenissen door de kwestie te laten behandelen door een internationale onderzoekscommissie, waarvan hij het rapport onmiddellijk aan het publiek presenteerde. Dit is een zeer transparante manier om ermee om te gaan. Hij heeft stappen ondernomen om de misstanden van bepaalde mensen ter plaatse recht te zetten. Maar de acties en cijfers die sommigen hem toeschrijven zijn totaal onrealistisch. Ze zijn niet accuraat en ze zijn niet de historische waarheid. En nogmaals, ik denk dat het de taak van historici is om te onderzoeken wat daar gebeurd is, zowel de positieve als de negatieve elementen.

Overgenomen en vertaald uit de originele versie van Uudised, Välismaa, Epp Ehand 28.06.2020

https://www.err.ee/1106957/belgia-aafrika-uhing-kujude-mahavotmine-ei-aita-ajalugu-moista

Ontdek onze andere artikels

Waarom Congo een “modelkolonie” was »

Artikel uit La Libre Belgique, rubriek “débats et opinions” (gepubliceerd op 07-02-2023) Haven van Matadi. In 1955 telde Belgisch Congo meer dan 2.500 verwerkende industrieën en meer dan twee miljoen industriële werknemers....